IDEA> Contact Information

Contact Information

IDEA

Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B - Campus UAB
08193 Bellaterra
Barcelona (Spain)

Phone: +34 93 581 1359
Fax: +34 93 581 2012
E-mail:
idea at uab.es