IDEA Graduate Program in Economics

       

Applications for 2021-22 IDEA Master Program are now open.
FINANCIAL SUPPORT AVAILABLE

IDEA Graduate Program in Economics

IDEA

Departament d´Economia i d´Història Econòmica - Office B3-112G
Facultat d´Economia i Empresa
Edifici B Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra

Phone: +34 93 581 1359 
Fax: +34 93 581 20 12
E-mail: idea@uab.es