Ferran Sancho

2016-17


Professor of Economics

 

Departament d'Economia i d’Història Econòmica

Phone: (34) (93) 581-1203

Universitat Autònoma de Barcelona

Fax: (34) (93) 581-2012

08193-Bellaterra SPAIN

Email at directory ...


Classes (on leave)

Publications

The Ph. D. Program

The Economics Department

The School of Economics and Business

The Universitat Autònoma de Barcelona


 

Paul