Montse Farell
Dept. d'Economia i d'Historia Economica
Universitat Autonoma de Barcelona
Montse.Farell@uab.es
Phone (34) 93 581 29 32
Fax (34)  93 581 20 12


Research

CV and publications

Classes

  •   Econometria (llicenciatura)
  •  
  •   Statistics (llicenciatura)
  •   First year IDEA econometrics